Разговор с Марике Нюдорп, член на журито на ФИПРЕССИ, СФФ 2015

SFF poster

SFF poster

A conversation with Marieke Nudorp, member of the FIPRESCI jury, SIFF 2015

–          100 г. БГ игрално кино: Какво знаете за българското кино като цяло? 2015 is the year we celebrate 100 years from the first public show of Bulgaria`s first fiction film. What is your knowledge of Bulgarian cinema?

За съжаление не са толкова широки познанията ми. За това съм тук – искам да науча повече.

I must say unfortunately it is not that broad. That`s why I came here – to learn more about it.

–          Имате ли наблюдения върху новото българско кино след 1989 г.? Do you have observations on the new Bulgarian films since 1989?

Бях много впечатлена от ,,Урок‘‘. Освен това гледах и няколко късометражни

Кадър от ,,Урок'' Снимка: София филм фест

Кадър от ,,Урок“
Снимка: София филм фест

филма. Хареса ми анимацията ,,Щрих и стих‘‘ – много е модерна. Аз съм от Холандия и за мен българското кино носи съвсем различна атмосфера. Показва много за вашата страна.

I was very impressed by ,,The Lesson’’. I saw a couple of shorts as well and I liked the short animation ,,Mark and verse’’ – it was very modern. I am from Holland and for me Bulgarian cinema has totally different atmosphere. It shows a lot about your country.

–          Впечатления от София и СФФ в контекста на София – град на киното на ЮНЕСКО? Your latest impressions on Sofia and SIFF as our city is being proclaimed as UNESCO`s City of film.

За първи път съм в София. Хората са много приятелски настроени и гостоприемни. Исках да намеря една точно определена църква и всички бяха готови да ме упътят. Също така ходих до Софийската библиотека и там бяха много любезни. Като цяло се наслаждавам на града.

This is my first time in Sofia. The people are extremely friendly and welcoming. I wanted to find a particular church and they were very helpful. I also went to Sofia library – really friendly staff. I am enjoying the city.

–          Какви са текущите тенденции на този фестивал, в сравнение с други фестивали, на които скоро сте били? Can you define any current tendencies from SIFF compared to other festivals you attended recently?

Когато един фестивал е международен, на него има филми от цял свят. Градът е различен, хората са различни, но понякога много от филмите се припокриват с тези от други фестивали. Все пак тук видях множество истории, в които паричните проблеми са на преден план. Персонажи, които се опитват да изкарат прехраната си по някакъв начин.

Being international you see films from all over the world at the festival. The city is different the people are different but the films are sometimes the same as other festivals. At this particular festival I saw a lot of money issues. People trying to make their living in some way or the other.

–          Кой е вашият филм на 2014 г.? Please name your personal best film of 2014.

,,Boyhood’’ and ,,The Grand Budapest hotel’’.

–          Каква е ролята на кинокритиката в днешния свят? Съответно

Щрих и стих - постер

Щрих и стих – постер

ролята на ФИПРЕССИ? What is the position/role of film criticism in the world today? The position/role of FIPRESCI respectively?   

За филмовите критици става все по-трудно с всяка изминала година. Аз работя и в арт хаус киното и в мейнстрийма. Трудно е да изказваш само и единствено свободни и независими тези. За ФИПРЕССИ е важно да стои обединена като организация, защото всички ние сме индивидуалисти и всеки от нас работи в собствена среда и има своите начини да изкарва прехраната си. С ФИПРЕССИ зад гърба си, имаме по-добра озиция срещу комерсиализацията на пазара и филмовата индустрия. Важно е да сме заедно.

It`s getting more difficult every year being a film critic. I work in both art house and mainstream. It is difficult to write free and independent thesis. For FIPRESCI is important to come together as organization because we are all individuals and we work in our own environment and ways of doing business. With FIPRESCI we have a better opposition against the commercializing market and film industry. It is important that we keep together.  

–          Каква е ролята на печатните специализирани издания за кино в днешния свят? Имат ли място и какво е то? What is the role of the specialized film magazines? Do they have a place in today`s era and what it is?

В Холандия винаги е било трудно да издаваш специализирано филмово издание. Нямаме голям пазар за хора, които искат да четат само за филми. Според мен е добре едно списание да е дори още по-специализирано. Аз например работя за списание, което отразява само фантастика. Имаме твърда база от читатели. Може би това е формулата – да се специализираш в конкретен тип или жанр кино. За филмите от афиша хората черпят информация от интернет и тя им е достатъчна.

In Holland it has always been difficult to have specialized film press. We don`t have a big market of people who want to read only about movies. I think it is good to be even more specialized. I work for a magazine only for fantastic films. We have a base of readers. So maybe this is the formula – to specialize within a concrete type or genre of films. For the usual mainstream films people look on the internet and the information there is enough for them.  

Разговорът проведе Росен Спасов

Публикувано в Полезно Healthy, Текстове Texts с етикети , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар